Bijzondere verrichtingen

Voordat je examen op de weg mag doen, moet je eerst laten zien dat je de motor voldoende beheerst. Dit doe je bij het CBR door een zogenaamd AVB examen af te leggen. Voor dit examen heb je nog géén theorie nodig, mits je een geldig Nederlands rijbewijs hebt. Heb je geen autorijbewijs dan moet je een theoriecertificaat voor de motor bezitten. Hieronder staat een uitgebreide uitleg over de bijzondere verrichtingen.

In totaal laat je bij het examen Voertuigbeheersing zeven oefeningen zien. Alle oefeningen tellen even zwaar.

Uit ieder cluster is één oefening verplicht, en doe je uit de clusters twee tot en met vier één oefening extra. Dus: vier verplichte, en drie oefeningen die de examinator kiest. Je mag elke oefening bij een onvoldoende resultaat één keer overdoen. Om te slagen moet je in totaal vijf van de zeven verschillende oefeningen succesvol afronden. Daarbij voer je in de clusters twee tot en met vier minimaal één oefening correct uit. Dus je laat de examinator op overtuigende wijze zien dat je de motor beheerst bij lage en hoge snelheid. En dat je goed kunt remmen.

Cluster 1

Achteruit parkeren
Het eerste cluster bestaat uit de oefening achteruit parkeren. In deze verplichte oefening loop je aan de rechterzijde
van de rijbaan met de motor aan de hand. Daarna parkeer je de motor achteruit in eendenkbeeldig parkeervak en
zet je de motor op de standaard. Vervolgens haal je de motor weer van de standaard en loop je naar rechts het
parkeervak uit.
Cluster 2

Langzame slalom
De verplichte oefening in het tweede cluster is de langzame slalom. Er geldt geen richtlijn voor de snelheid.
Gezien de geringe tussenafstand ligt een stapvoets tempo voor de hand.

Het gebruik van een slippende koppeling is bij deze oefening verplicht. Van belang is verder de combinatie van juiste bediening, langzaam rijden en het behouden van de balans. Dit alles doe je natuurlijk zonder de pylonen aan te raken!


Wegrijden uit parkeervak
Bij deze keuzeoefening rijd je vanuit stilstand uit een parkeervak weg. Je maakt een haakse bocht en rijdt
enkele meters rechtuit. De rijbaanbreedte is drie meter. Het belangrijkste van deze oefening is dat je gecontroleerd
een scherpe bocht weet te maken, direct na het wegrijden.

Denkbeeldige acht
Met deze facultatieve oefening laat je zien dat je een complete (denkbeeldige) acht kunt rijden in een
rechthoekig kader.

Je rijdt met trekkende motor en houdt daarbij een gelijkmatige snelheid aan. Je mag je voetrem gebruiken
en eventueel een slippende koppeling.


Stapvoets rechtdoor rijden
Hier is het de bedoeling dat je naast de lopende examinator blijft rijden over een afstand van twintig meter.
Er wordt gelet op snelheid, balans en een juiste bediening van de motor. Je maakt gebruik van een slippende koppeling.
Je voetrem mag je bij deze keuzeoefening ook gebruiken, maar je houdt je voeten tijdens het rijden op de voetsteunen.


Halve draai (links- of rechtsom)
Als de examinator voor deze oefening kiest dan rijd je met licht trekkende motor op een denkbeeldige rijbaan.
Na de tweede pylon maak je in één vloeiende beweging een halve draai naar links of rechts.
Je rijdt dan terug naar het startpunt.
Cluster 3

Uitwijkoefening
Cluster drie bestaat uit drie oefeningen, waarvan de uitwijkoefening verplicht is. Bij de uitwijkoefening kom je
met vijftig kilometer per uur aanrijden door de poort. Vijftien meter na de poort moet je vóór een denkbeeldig muurtje
van pylonen naar links uitwijken. Daarna keer je weer terug naar de eigen weghelft.

Snelle slalom
Bij de snelle slalom zijn zes pylonen opgesteld. Deze slalom neem je bij een snelheid van minstens dertig kilometer
per uur met trekkende motor.

Belangrijk is dat het vloeiend en gelijkmatig gebeurt.

Vertragingsoefening
Bij deze optionele oefening trek je vanuit stilstand op om snel te komen tot een snelheid van vijftig kilometer per uur.
Je rijdt dan in tenminste de derde versnelling. Na het tweede poortje rem je af tot 30 kilometer per uur en schakel je
minimaal één versnelling terug. Daarna rijd je met deze snelheid een slalom om drie pylonen die acht meter uit elkaar staan.
Cluster 4

Noodstop
In het vierde cluster is de noodstop de verplichte oefening. Je rijdt minimaal vijftig kilometer per uur. Na het poortje
rem je maximaal om zo snel mogelijk tot stilstand te komen. Natuurlijk verlies je de controle over de motor niet.

Precisiestop
Bij de precisiestop gaat het erom dat je op een bepaald punt stilstaat. Je rijdt eerst vijftig kilometer per uur en remt
beheerst als je het eerste poortje van twee pylonen passeert. Daarna moet je de motor zeventien meter verderop
tot stilstand brengen.

Stopproef
Naast de precisiestop kan de examinator ook nog kiezen voor de stopproef als tweede keuzeoefening. Het doel
van deze oefening is dat je technisch goed remt. Je schakelt kort voordat je stilstaat terug naar de eerste
versnelling. Je hebt een korte remweg.
Bij je 1e rijles krijg je een uitgebreide folder over alle bijzondere verrichtingen.